Рекомендована технологія застосування препаратів

Рекомендована технологія застосування препаратів

Кожен з препаратів Life Force Ukraine може
використовуватись окремо, вирішуючи окремі
завдання, а застосування в комплексі дає змогу
рослинам максимально використати свій
потенціал
При використаннi даної технологiї внесення
додаткових стимуляторів та рострегуляторів
є недоцільним,а норму внесеоння
мікродобрив можливо зменшити на
15-20%
* при використаннi максимальної рекомендованої норми ПМК-ЗР хiмiчний фунгiцид не застосовується а при середій нормі ПМК-ЗР,- норму хімічного фунгіциду можливо скоротити на 30-40%
** В період грунтової посухи внесення препарату ПМК-У є недоцільним

 

 Результати застосування:

Досліди в полях
В господарстві, яке розташоване в До-
нецькій області (Покровський р-н) була створена дослідна ділянка на полі озимої пшениці сорту «Бунчук» площею 25 га.

02.05.2018 р. у фазу 2-го межвузля була проведена обробка посіву Гумат LF20 з нормою 0,5 л/га.
Система живлення при вирощуванні пше
ниці на даному полі включала в себе внесення NPK 16:16:16 по 100 кг/га з посівом,та 2 обробки навесні КАС-32 з нормою 100 л/га. Обробка проводилася сумісно з ЗЗР (гербіцид, фунгіцид, інсектицид).
Через 2 тижні після обробки дослідної
ділянки було помічено, що рослини
мають більш темний зелений колір, більшрозгалужену кореневу систему.
Після збирання озимої пшениці встановлено, що врожайність на дослідній ділянці склала 32,8 ц/га, а на контролі 30,2 ц/га
За період вегетації в господарстві випало близько 40% опадів від середньорічної кількості опадів по даному району, тому можна стверджувати, що Гумат LF20
покращив розвиток озимої пшениці в умовах дефіциту вологи.
Ефективність застосування препаратів Life Force Ukraine: