Озима пшениця з ЛАЙФ ФОРС УКРАЇНА

Озима пшениця з ЛАЙФ ФОРС УКРАЇНА

Дослід проводили в господарстві «Югран» ТОВ

Ізюмського району, Харківської області.

 

Мета - визначення впливу препаратів Life Force Ukraine на кількість врожаю, якість та на економічну ефективність озимої пшениці. В господарстві заклали дослідну ділянку (14 га), на якій висіяли насінневий матеріал, оброблений препаратами LIFE FORCE UKRAINE, та вирішили провести три позакореневі обробки.
 

21.09.2018 р. обробили 3,5 тони насіннєвого матеріалу препаратами:

 
 
 
Оброблене насіння висіяли 22.09.2018 р., для цієї зони це кінець оптимальних сроків сівби озимої пшениці. Попередник був задовільний - льон на зерно.
 
Сходи отримали гарні, тому вирішили їх не обробляти. Пшениця в зиму пішла в доброму стані, в фазі початку кущіння. Посіви оглядали з агрономом господарства та зробили висновок, що на дослідній ділянці у рослин вегетаційна маса, коренева система, вузол кущення та колеоптиль мають кращій розвиток. А значить і вищі шанси на перезимівлю та подальший розвиток.
 
 
Порівняння рослин з обробкою насіння препаратами LIFE FORCE та без обробки.
13.11.2018 р.
 
 
 
Перший весняний огляд зробили 28.03.19 року. Температура в день 5-7 С, в нічний час ще спостерігаються приморозки до -5 С. Посіви озимої пшениці знаходяться в фазі кущіння в доброму стані. Рослини відновлюють вегетацію, почала розвиток вторинна коренева система, яка на досліднії ділянці краще розвинена. В загалі рослини на дослідній ділянці мають менше уражень хворобами, та кращій вигляд.
 
 
Порівняння рослин з обробкою насіння препаратами LIFE FORCE та без обробки.
 
Враховуючи все це, можна зробити висновок, що препарати LIFE FORCE UKRAINE гарно вплинули на загальний розвиток озимої пшениці. Також помітна профілактична дія препаратів LIFE FORCE UKRAINE, що до вражень рослин фітопатогенної мікрофлорою (ознаки борошнистої роси та септоспоріозу). Все це дає надію на отримання гарного врожаю.
 
 
 
Наступний раз оглянули 11.04.2019 р. Нічні температури вищє ноля, вдень до 17 С. Озима пшениця входить у фазу повного кущіння, що більш помітно по рослинам з дослідної ділянки. Там спостерігається кращий розвиток кореневої та вегетаційної систем, а також кращій фітопатогенний стан ніж на контролі (ознаки септоспориозу та сітчастої плямистості). Це ще раз підтверджує гарну профілактичну дію препаратів LIFE FORCE UKRAINE, що до фітопатогенної мікрофлори, стимулюючу та поживну для рослини.